De medisch milieukundigen bij de Logo’s en VIGeZ heten je welkom en helpen je graag verder.

Heb je een vraag over de invloed van het milieu op je gezondheid? Of zoek je als lokaal bestuur of lokale organisatie, school, kinderdagverblijf of huisarts een actie om negatieve gezondheidseffecten ten gevolge van het milieu te voorkomen? Dan ben je op hier op het juiste adres!

Laat je inspireren door onze 'actie in de kijker' en blijf up-to-date met onze rubriek ‘actueel’.

Ontdek ons uitgebreide aanbod aan materialen en inspirerende projecten.

Actie in de kijker

Gezond Onderweg

Het lokale mobiliteitsbeleid heeft een invloed op onze gezondheid. De medisch milieukundigen van de Logo’s staan klaar om lokale besturen, adviesraden en organisaties beter te informeren over de gezondheidseffecten van verkeer. Meer nog: ze willen ernaar streven dat gezondheid een criterium wordt bij het opstellen en herzien van gemeentelijke mobiliteitsplannen en het selecteren en implementeren van beleidsmaatregelen. In het kader van het project ‘Gezond onderweg: mobiliteit anders bekeken’ kunnen lokale besturen, gemeentelijke ambtenaren, adviesraden,...

LOK-voordracht "Gezondheid en milieu: ook een hot item in de huisartsenpraktijk?"

De jongste jaren is het onderwerp ‘gezondheid en milieu’ in al zijn facetten niet meer weg te slaan uit de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de bijna dagelijkse media-aandacht voor topics zoals luchtverontreiniging (fijn stof, smog-alarm, ozon,…), ongerustheid rond de effecten van straling van gsm-masten, het krijgen van kanker door ‘iets’ in het milieu, maar ook de impact van hoe we wonen in onze woningen: ventileren we voldoende, zijn er vocht- of schimmelproblemen, welke producten kunnen veilig gebruikt worden,…  Ziekteverschijnselen die...

Gezond binnenmilieu in de kinderopvang

In 2008 heeft de overheid een onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe (on)gezond de (binnen)omgeving is waar onze kinderen zijn. Hiervoor werden er een 600-tal crèches bevraagd en in 25 crèches werden ook metingen uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was het verzamelen van gegevens over de verschillende vormen van binnenhuisvervuiling en deze te kunnen vermijden. Voor dit onderzoek werd samengewerkt met Kind & Gezin, ONE en DKF. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek werkte Kind & Gezin in samenwerking met de Logo’s een workshop uit. Het...

Air@school

Gezonde lucht op school. Daar gaan we voor! Waarom? Omdat leren in een gezonde klasomgeving een hoop voordelen heeft! Leerlingen en leerkrachten voelen zich beter in een klas vol zuurstof, ze zijn meer gemotiveerd en ervaren minder gezondheidsklachten. Bovendien is er een direct verband tussen de leerprestaties en de kwaliteit van het binnenmilieu in de klas. Hoe? Klik door naar www.airatschool.be en ga aan de slag met het project! Deel je ervaringen, reacties, filmpjes en gemaakte afspraken met andere scholen en blijf op de hoogte van initiatieven op andere scholen. Link de pagina...

Studiedag "Gezondheidsgerelateerde ongerustheid nabij bedrijven(terreinen): een integrale aanpak"

De aanwezigheid van bedrijven of de inplanning van nieuwe bedrijven in de buurt van woonzones zorgt regelmatig voor onrust en bezorgdheid bij de omwonenden. Hinder door geur, geluid, toenemend verkeer en de mogelijke gezondheidseffecten zijn de belangrijkste bezorgdheden.  Hoe ga je om met deze bezorgdheid?  Hoe objectiveer je milieugezondheidsrisico's?  Wie betrek je voor dergelijke problematieken?  Hoe communiceer je met de bedrijven en omwonenden?   Tijdens de studiedag gaan we in op deze vragen en wordt er een...

Is jouw gemeente ook Gezond Onderweg?

Verkeer en gezondheid: verzoen ze met elkaar! Verkeer en gezondheid lijken twee tegenstrijdige begrippen. Hoe meer verkeer, hoe meer onze gezondheid in het gedrang komt. Maar het kan ook anders. Wil je  in jouw gemeente ook een ander mobiliteitsverhaal schrijven, geef gezondheid dan een plaats in het mobiliteitsbeleid. Lees verder en ontdek hoe je zorg kan dragen voor je inwoners. Ons pleidooi Wij, de Vlaamse Logo's, vragen dat jullie gezondheid meenemen als belangrijk criterium bij het afwegen van mobiliteitsvraagstukken. Je kan hiervoor de handleiding ‘Integratie...

Studiedag vocht en schimmel Oost-Vlaanderen

Op 24 november organiseren Logo Dender, Logo Waasland, Logo Gezond+ en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een studiedag over vocht- en schimmelproblemen in de woning. Elke professional die wel eens te maken krijgt met vocht- en schimmelproblemen in de woning van cliënten of patiënten is welkom: OCWM-medewerkers, huisvestings- en milieuambtenaren, wijkagenten, huisartsen, medewerkers van woonwinkels, sociale verhuurkantoren, sociale huisvestingsmaatschappijen,... Enkele experts laten hun licht schijnen over de problematiek van vocht en schimmel. Daarnaast vertellen ook...