Actie in de kijker

Communicatietoolkit ozon-hitte

Het lijkt misschien nog veraf, maar elk jaar in de zomer hebben we enkele hete dagen.  Echt hete zomerdagen kunnen door de hoge temperatuur en ozonpieken gevolgen hebben voor onze gezondheid.  Blootstelling aan te hoge ozongehaltes kan leiden tot klachten als kortademigheid, irritatie van de ogen, keelpijn en hoofdpijn. Daarom loopt van 15 mei tot 30 september een waakzaamheidsfase waarin temperaturen en ozonconcentraties nauwkeurig opgevolgd worden. Sommige mensen lopen een verhoogd risico op reacties door hitte of ozon. Voor baby’s en jonge kinderen, ouderen, chronisch...