Wachtzaalactie 'Gezond wonen'

Informeer bezoekers via pancartes of beeldschermen in de wachtzaal van bijvoorbeeld je OCMW, woonwinkel, wijkgezondheidscentrum, inloopcentrum, dienstencentrum of gemeentehuis over het belang van ventileren en verluchten voor een gezond binnenmilieu.

Deze mooi uitgewerkte pancartes en de digitale presentatie bevatten tips om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren.