06/08/2015 - Asbest in drinkwater ongezond?

Over de gezondheidseffecten ten gevolge van chronische inhalatieblootstelling aan asbeststof bestaat al lang geen twijfel meer: de gezondheidsrisico's zijn voldoende onderzocht en bevestigd door wetenschappelijk onderzoek.
Lees hier meer info over gezondheidseffecten van asbest door inademing.

Als het echter gaat over mogelijke gezondheidsrisico’s van orale blootstelling aan asbest via voeding en drinkwater, is er geen consistent bewijs: het bestaande epidemiologisch en proefdieronderzoek kan niet aantonen dat er zeker een risico is op negatieve gezondheidseffecten.

Door de grote internationale gezondheidsorganisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2011) en het Amerikaanse Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, 2011) wordt dan ook geen urgentie verleend aan asbest in drinkwater en worden geen gezondheidskundige richtwaarden voor asbest in drinkwater vooropgesteld.


Keer terug naar het nieuwsoverzicht