04/03/2015 - Asbest verwijderen, wanneer en hoe?

Onderzoeken in Nederland hebben er toe geleid dat vanaf 2024 asbestdaken in Nederland verboden zijn. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat ook hechtgebonden asbestdaken, waar asbestvezels stevig verankerd zijn in het dragermateriaal, een risico vormen voor onze gezondheid.  Weersinvloeden zoals vorst en (zure) neerslag tasten asbestdaken aan en hierdoor kunnen asbestvezels veel makkelijker vrijkomen.

Studies vanuit de OVAM komen tot vergelijkbare resultaten. Op basis van die studies heeft de Vlaamse Regering op 24 oktober 2014 de opstart van een asbestafbouwbeleid door de OVAM in het Vlaamse Gewest goedgekeurd. Dat beleid moet onze leefomgeving in Vlaanderen tegen 2040 vrij maken van asbestafval en asbesthoudende materialen.

Hechtgebonden asbestdaken in goede staat mag men zelf met de nodige voorzorgsmaatregelen verwijderen. Er kan ook beroep worden gedaan op een aannemer die opgeleid is om asbest te verwijderen. Sterk beschadigde, verweerde of moeilijk te verwijderen hechtgebonden toepassingen, en niet-hechtgebonden toepassingen moeten verwijderd worden door een erkend asbestverwijderaar.

De website www.asbestinfo.be bevat alle informatie over asbest voor particulieren, lokale toezichthouders en milieu- en stedenbouwkundige ambtenaren.


Keer terug naar het nieuwsoverzicht