14/01/2015 - Beïnvloedt het milieu de gezondheid van jongeren uit de Gentse kanaalzone?

De resultaten van het humane biomonitoringonderzoek bij 14-15-jarigen uit de regio van de Gentse kanaalzone zijn bekend. Uit dit onderzoek blijkt dat de blootsteling ten opzichte van 10 jaar geleden gedaald is, maar dat blootstelling aan PCB's en fijn stof nog verhoogd is ten opzicht van jongeren uit de rest van Vlaanderen.

Op 28 januari en 5 februari stellen onderzoekers de resultaten voor en is er ruimte voor vragen uit het publiek. Bedankt aan alle deelnemers, onderzoekers, CLB’s, scholen, lokale actoren en de Vlaamse Overheid en iedereen die dit onderzoek mogelijk maakten!

hotspot-kaartje regio humane biomonitoring-Gentsekanaalzone-2015


Keer terug naar het nieuwsoverzicht