16/07/2018 - Binnenmilieubesluit krijgt grondige update

Het oorspronkelijk binnenmilieubesluit dateert reeds van 2004. De laatste jaren is er veel nieuw onderzoek gebeurd naar welke stoffen en omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen in het binnenmilieu. Ook resultaten van meetcampagnes en evoluties in bouwmaterialen, isolatie- en ventilatiemogelijkheden maakten dat het besluit aan een update toe was.
 

Nieuwkomer tabaksrook

Een aantal nieuwe stoffen oa tabaksrook zijn opgenomen in de lijst. Het is al langer geweten dat tabaksrook schadelijk is voor de gezondheid. Door tabaksrook op te nemen in dit besluit krijgt het de officiële stempel van vervuiler. Dit maakt het mogelijk om extra te sensibiliseren omtrent de gezondheidseffecten van passief roken.
 

Meer rekening houden met langdurige blootstelling

Het besluit lijst de omgevingsfactoren en stoffen op die we in de gaten moeten houden en welke hoeveelheden daarbij aanvaardbaar zijn. Er werden interventiewaarden en richtwaarde bepaald. Richtwaarden geven aan vanaf welke hoeveelheid er gezondheidsrisico’s kunnen optreden. Die zijn gericht op risico’s door blootstelling op lange termijn (chronisch) en zijn vooral sensibiliserend. 


Meer maatregelen dan onbewoonbaarheid

Wordt de interventiewaarde overschreden dan kan men overgaan tot maatregelen. De meest ingrijpende maatregel is een advies tot onbewoonbaarheid. Ten opzicht van vroeger zijn er meer mogelijkheden om de bewoners toch te beschermen zonder dat ze hun woning verliezen. Het gaat dan bijvoorbeeld over maatregelen om de vervuiling te verminderen of weg te nemen, gedurende een bepaalde periode intensief te ventileren, of het blootstellingniveau te beperken in de tijd.


Medisch milieukundig onderzoek

Zoals voorheen voorziet het besluit de mogelijkheid om onderzoeken in te stellen in particuliere woningen en publiek toegankelijke gebouwen. Indien een arts vermoedt dat de woning van zijn patiënt aanleiding geeft tot gezondheidsklachten, kan deze een beroep doen op een medisch milieukundige van de Logo’s om meer informatie in te winnen of een gemotiveerd woningonderzoek aan te vragen.
 

Meer weten over het nieuwe binnenmilieubesluit: www.zorg-en-gezondheid.be
Meer weten over het medisch milieukundig onderzoek
 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht