08/07/2015 - Blootstelling aan magnetische velden beter in kaart gebracht

Aanwezigheid van hoogspanningslijnen zorgt al langer voor ongerustheid. Extra gegevens over magnetische velden zorgen voor beter advies op maat.

Via een nieuw rekenmodel kan men de blootstelling aan magnetische velden in de buurt van hoogspanningslijnen, elektriciteitscabines of transformatorsites berekenen. Iets wat vroeger enkel kon geschat worden. Vlaanderen wil de informatie in de toekomst gebruiken bij het plannen van nieuwe woonbuurten, sportterreinen of jeugdverblijven.

Het rekenmodel geeft aan dat 15.996 huishoudens met 7.620 kinderen in hun woning langdurig blootgesteld worden aan magneetvelden van meer dan 0.4 µT. Ook 66 scholen (van de ongeveer 7500 scholen), 103 kinderopvangcentra en 5 rust en verzorgingstehuizen worden aan dit magnetisch veld blootgesteld.

Moeten we ongerust zijn?
Op dit moment zijn er geen gezondheidseffecten aangetoond bij volwassenen die verblijven in de buurt van hoogspanningslijnen. Voor kinderleukemie werd een statistisch verband gevonden, maar geen oorzakelijk verband. Bovendien kunnen de meest recente wetenschappelijke studies het statistisch verband ook niet of bijna niet meer terugvinden wat het verband tussen kinderleukemie en magnetische velden verzwakt.
 
Woon je dicht bij een hoogspanningslijn (minder dan 40m) en wil je graag een berekening van de blootstelling aan magnetische velden, mail dan naar milieu.gezondheid@lne.vlaanderen.be
Meer informatie over de rekentool.
Op onze infofiche vind je meer informatie over mogelijke gezondheidsrisico’s van magnetische velden en wat de betekenis is van 0,4µT.
 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht