19/06/2015 - Europese luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof: zijn we geslaagd?

De Europese Commissie daagt de gewestelijke overheden voor het Europees Hof wegens het overschrijden van de fijn stof normen tussen 2008 en 2013. De voorbije 2 jaar bleef de fijn stof immissie wel onder de luchtkwaliteitsnorm voor fijn stof. Minister Schauvliege geeft aan dat de maatregelen uit het luchtkwaliteitsplan stilaan haar vruchten afwerpen. Maar om de volksgezondheid te beschermen, is het belangrijk om te streven naar de richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie die nog een pak strenger zijn voor fijn stof. We mogen dus niet op onze lauweren rusten en moeten verder actie ondernemen om de luchtkwaliteit blijvend te verbeteren.
 
Om dit te realiseren is het belangrijk dat alle overheden binnen hun bevoegdheden initiatieven nemen. Benieuwd wat je als lokaal bestuur kan doen? Organiseer een vorming Gezond onderweg of raadpleeg de handleiding ‘integratie van gezondheid en milieu in het gemeentelijk mobiliteitsplan’ van LNE waarin ook heel wat maatregelen opgelijst staan.
 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht