31/08/2018 - Extra financiële steun voor de verwijdering van asbestcement

In het voorjaar kondigde de Vlaamse Regering aan dat ze negen miljoen euro uit het begrotingsoverschot zou reserveren voor de plannen rond asbestafbouw. Bij het begin van het nieuwe schooljaar is eindelijk duidelijk hoe gemeenten een beroep kunnen doen op dit budget. De OVAM stuurde hierover een brief aan alle gemeenten. De lokale besturen moeten voor 1 oktober 2018 een asbestovereenkomst sluiten met de Vlaamse Regering als ze een beroep willen doen op de extra centen. De steun wordt berekend op basis van het bewonersaantal en de gebiedsoppervlakte van de gemeente en heeft een minimum van 20.000 euro. Gebruik van de subsidie is mogelijk tot en met 2021.

Als de gemeente hiervoor toestemming geeft, kan de aanvraag voor meerdere gemeenten gebundeld worden door een intergemeentelijk samenwerkingsverband waar de gemeente vennoot is.

Een lokaal bestuur kan deze financiering ook gebruiken voor het niet-subsidieerbaar saldo bij de projecten uit het subsidiebesluit, zoals de inzameling van asbestcement aan huis. Op de website van de OVAM vindt u de voorwaarden en de tekst van de overeenkomst, evenals aanvullende uitleg over het engagement dat men verwacht van de ondertekenaars.


Keer terug naar het nieuwsoverzicht