05/06/2015 - Fietsen gezond? Vlaanderen slechtste leerling uit de Europese klas op het vlak van fietsdoden

De krant De Morgen kopt vandaag: "Vlaamse lucht blijft te vuil voor Europa". Het gemotoriseerd verkeer, vooral de dieselwagens, zijn de boosdoener. Nog beter dan een 'vergroening' van het wagenpark, loont een brongerichte aanpak: meer verplaatsingen met de wagen vervangen door stappen of trappen. Maar met 9,5 fietsdoden per miljoen inwoners in 2013 scoort Vlaanderen ook in deze klas erg slecht in Europa...

Toch is het belangrijk, vanuit milieu- én gezondheidsoogpunt, om meer verplaatsingen te voet of per fiets af te leggen. Meer actieve mobiliteit in plaats van gemotoriseerd verkeer heeft een positief effect op de luchtkwaliteit en omgevingsgeluid. Ook je eigen gezondheid vaart er wel bij. De voordelen van bewegen zijn immers groter dan de mogelijke nadelen zoals het inademen van luchtverontreiniging of het risico op fietsongelukken.

De voorwaarde om het aantal fietsongelukken en fietsdoden te reduceren ondanks het toenemend aantal fietsers is dat er voldoende aandacht is voor fietsveiligheid. Naast de vele sensibilisatiecampagnes (Bike to work, met belgerinkel naar de winkel, mijn korte ritten, …) is het belangrijk dat alle overheden in Vlaanderen investeren in goed onderhouden, verlichte en veilige fietsinfrastructuur. Bijkomend stimuleer je meer mensen om te fietsen als je het fietsgebruik bevoordeelt t.o.v. het autogebruik: doorsteekwegjes voor fietsers, autoluwe dorpskernen, …

Zin in meer? Vraag een interactieve vormingsavond Gezond Onderweg aan!


Keer terug naar het nieuwsoverzicht