06/06/2016 - Gebruik van putwater en groentetuin na overstroming

Tijdens de recente overstromingen zijn heel wat huizen, moestuinen en drinkwaterputten overstroomd. 

Bij overstromingen wordt regenwater, oppervlaktewater (beken of rivieren), rioolwater en water uit septische putten meegevoerd. Dit water kan belast zijn met micro-organismen die achterblijven wanneer het water zich terugtrekt. Het water kan bij overstromingen ook chemische stoffen meevoeren uit bijvoorbeeld stookolietanks. Deze stoffen kunnen bij het terugtrekken van het water achterblijven.

Daarom geven we je graag een aantal adviezen voor je moestuin en voor gebruik van putwater. 

Wat als ik putwater als drinkwater gebruik? 
Als je gebruik maakt van putwater als drinkwater en de put overstroomd is geweest, dan is het absoluut afgeraden om dit water nog te gebruiken als drinkwater. Vooraleer de put weer in gebruik te nemen wordt aanbevolen om de put schoon te laten maken, te laten desinfecteren en de kwaliteit van het water te laten controleren. 
•    Particuliere putwatergebruikers die niet kunnen aansluiten op het openbaar waterleidingnet, kunnen een gratis controle aanvragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij. De analyseresultaten worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid gezondheidskundig beoordeeld. Een aanvraagformulier is terug te vinden via www.zorg-en-gezondheid.be/drinkwater 
•    Particulieren die wel kunnen aansluiten of aangesloten zijn op het openbaar waterleidingnet kunnen terecht bij een erkend labo voor de analyse van drinkwater. Een lijst van erkende labo’s is hier raadpleegbaar.
Putwater als drinkwater gebruiken houdt sowieso meer risico’s in dan gebruik van het stelselmatig op kwaliteit gecontroleerde leidingwater. In die zin ontraden wij het gebruik van putwater als drinkwater. 

Wat als mijn groentetuin overstroomd was? 
De groenten die nog aanwezig waren in de moestuin op het moment van overstroming, zijn niet meer geschikt voor consumptie. 
Het slib dat achtergebleven is in de moestuin kan ook later voor problemen zorgen. Of het houden van een moestuin in de toekomst nog mogelijk is, is afhankelijk van de eigenschappen van het achtergebleven slib. Om zeker te zijn kunnen een monstername en analyse nodig zijn. Meer info over een gezonde moestuin kan je terugvinden op de website www.gezonduiteigengrond.be.

Wat als mijn huis overstroomd was? 
Omdat de muren en vloeren veel water hebben opgenomen tijdens de overstroming, is het van groot belang dat dit water zo snel mogelijk opdroogt.
Omwille van mogelijk bacteriologische verontreiniging (tgv rioolwatercontaminatie) worden de muren best eerst grondig gereinigd met zuiver water waaraan bleekwater werd toegevoegd (150 ml bleekwater op 10 liter water). 
Om te drogen, probeer je het huis zo goed mogelijk te verwarmen en zorg je ook voor een goede ventilatie. Het droogproces zal de groei van schimmel tegengaan.  Indien u toch schimmel krijgt, lees dan hier verder.

 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht