17/03/2016 - Gezond onderweg, via de fietsostrade

Goed nieuws, fietsostrades brengen op! Onderzoek wijst uit dat investeren in een fietspad of fietsostrade een goede zaak is. Elke euro fietspad brengt 2 tot 14 euro op aan gezondheidsvoordelen. Dat berekende de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Dat fietsen gezond is weten we al langer, maar wat met de slechte luchtkwaliteit en fietsongevallen? Deze werden in rekening gebracht. “Het vermijden van ziekte of sterfte door te fietsen weegt veel zwaarder door in positieve richting, dan de risico’s op ongevallen of de gevolgen van fijn stof”, zegt VITO-onderzoeker Luc Int Panis.

Vanuit deze studie kunnen we alle beleidsmakers aanbevelen om vooral verder te investeren in fietsinfrastructuur en fietsostrades in het bijzonder. Ben je als adviesraad of gemeentebestuur geïnteresseerd in een infosessie over gezondheid en verkeer? Of wil je als adviesraad tot een gedragen advies komen om gezondheid expliciet mee te nemen in het mobiliteitsplan? De medisch milieukundigen bij de Logo’s bieden je hierbij ondersteuning.

Surf verder op deze website naar het project ‘Gezond Onderweg’.
 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht