17/05/2019 - Gezondheidsrisico's van asbest in Maldegem

Op woensdag 15 mei 2019 kwamen bij de herstellingswerken aan het dak van de sporthal asbestvezels vrij. Omdat er veel ongerustheid heerst, willen we u graag informeren over de mogelijke gezondheidseffecten. 
 
Asbest is een materiaal dat vroeger vaak werd gebruikt in de bouw. Het is opgebouwd uit zeer kleine vezels die u niet kan zien met het blote oog. Wanneer asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden, bestaat de kans om ziek te worden. Ziekten door asbest komen vooral voor bij mensen die in hun beroep langdurig zijn blootgesteld aan hoge concentraties asbestvezels. 
Als iemand éénmalig asbestvezels inademt, is de kans erg klein op asbestgerelateerde ziekten. Het risico om ziek te worden door asbest stijgt namelijk met:

  • het aantal keer dat u blootgesteld wordt;
  • de duur van de blootstellingen;
  • de concentratie van de vezels;
  • de blootstelling aan tabak.


De combinatie van asbest en tabaksrook verhoogt het risico op longvlieskanker. Het algemeen advies om niet te roken in woningen en auto’s waar kinderen komen blijft belangrijk.

Een asbestincident in de buitenlucht geeft minder risico’s dan een incident binnen in een gebouw. In Maldegem is asbest gevonden in één staal op de speelplaats van VBS De Kleiheuvel in de buurt van de sporthal alsook in stalen in en rond de sporthal. In het schoolgebouw zelf en in kinderopvang Ukkie-Pukkie toonden de stalen geen asbest aan. 

Het is niet nodig om bij een dokter langs te gaan na deze éénmalige blootstelling. De eerste symptomen van een asbestziekte treden meestal pas op zo’n tien à veertig jaar na de blootstelling aan asbest. Huidige gezondheidsklachten kunnen dus niet te wijten zijn aan de eventuele asbestblootstelling. Het risico om ziek te worden is bovendien heel erg klein en er bestaat voorlopig nog geen geschikte medische test die asbestvezels in het lichaam kan opsporen. 
 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw huisarts of de medisch milieukundige van Logo Gezond+.

Meer informatie over asbest vindt u op www.asbestinfo.be, de infolijn van de OVAM (015 284 284), de medisch milieukundige van Logo Gezond+ (09 235 74 20) en de Vlaamse infolijn (1700).     


Keer terug naar het nieuwsoverzicht