03/08/2015 - Hitte en ozon veroorzaakten een piek in de sterftecijfers

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) schat dat er 410 extra personen overleden zijn in de periode tussen 30 juni en 5 juli 2015 ten gevolge van de hitte en de hoge ozonconcentraties in de lucht. België kende een intense maar korte piek in de sterftecijfers met een oversterfte geschat op 26% (of een kwart meer geregistreerde sterfgevallen dan verwacht). De grootteorde van de piek is vergelijkbaar met die van buurlanden zoals Frankrijk en Nederland.

De oversterfte trof proportioneel bijna evenveel mannen als vrouwen (respectievelijk 210 en 200 meer sterfgevallen dan verwacht). Alle leeftijdsgroepen werden getroffen, de toename was echter het meest uitgesproken bij de groep van 85-plussers. De oversterfte in deze leeftijdsgroep liep op tot 33%. De oversterfte bij de groep jonger dan 85 jaar bedroeg gemiddeld 24%.

In geval van hitte treden de meeste sterfgevallen in het algemeen op bij personen die al verzwakt zijn. Het WIV sluit dus niet uit dat de oversterfte mogelijks gecompenseerd zal worden door een lager aantal sterftegevallen in de volgende maanden.

Lees hier meer over ozon en hitte.


Keer terug naar het nieuwsoverzicht