19/02/2015 - Hoe zit het met de kwaliteit van onze schoolgebouwen?

Om de kwaliteit van onze schoolgebouwen in kaart te brengen, voerde AGION voor de 2de keer de scholengebouwenmonitor uit. Directies van scholen, CLB’s en internaten in Vlaanderen werden zowel in 2008 als in 2013 gevraagd om de kwaliteit van hun schoolgebouw te beoordelen. Op basis van de gegevens die de scholen zelf aanleverden, beschrijft de schoolgebouwenmonitor de kwaliteit, het gebruik en het beheer van het schoolgebouwenpark in Vlaanderen. De resultaten werden gebundeld in de Scholenmonitor 2013.

In vergelijking met 2008 zijn een aantal indicatoren verbeterd. Zo is er een goede integratie van ICT, meer ruimte voor leerkrachten en personeel, hogere brandveiligheid,... Helaas worden ook een aantal indicatoren minder goed geëvalueerd dan 5 jaar geleden. Onder andere de verluchting en ventilatie van lokalen, de verlichting en temperatuur in de lokalen en het gebruik van duurzame materialen en energiezuinigheid van de verwarming komen hier minder goed uit ten opzichte van 2008.  

De medisch milieukundigen willen dan ook het belang van ventileren en verluchten nog eens benadrukken. Frisse lucht is noodzakelijk om goed te functioneren. Verlies dit aspect dus zeker niet uit het oog. Wil je als school hier op inzetten, kijk dan ook op www.lekkerfris.be en www.airatschool.be. Hier vind je supertoffe en motiverende projecten om de binnenlucht op school te verbeteren.


Keer terug naar het nieuwsoverzicht