14/03/2017 - Is er meer geneesmiddelengebruik als de luchtverontreiniging door verkeer toeneemt?

Onderzoekers van Brussel, Leuven, Hasselt en Barcelona voerden een tijdsverloopanalyse uit gedurende 7 jaar, waarbij de verkoop van respiratoire medicijnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd vergeleken met de luchtkwaliteit in die periode. Daaruit bleek dat het monitoren van de medicatieverkoop van respiratoire geneesmiddelen een nauwkeurige en hanteerbare parameter is om de gezondheidsimpact van stedelijke luchtkwaliteit op de respiratoire gezondheid van de inwoners te evalueren. Een verslechtering van de luchtkwaliteit met ongeveer 50% (m.n. door de stikstofoxide (NO2)-concentratiestijging, sterk gerelateerd aan verkeersuitstoot), doet de verkoop van deze medicijnen met een significante 4 tot 5% toenemen.

De auteurs besluiten dat hoge concentraties van luchtpolluenten in de stad de verkoop van medicijnen voor astma en chronisch longlijden doen stijgen. Voor NO2 vonden zij associaties in alle leeftijdsgroepen en zelfs bij concentraties die beneden de aanbevolen EU-grens liggen. Om de respiratoire gezondheid van inwoners van steden te verbeteren moet de luchtkwaliteit verbeterd worden.

Maatregelen om bijvoorbeeld het autogebruik te verminderen, het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken of fietsen te stimuleren kan je vinden op onze website.

Casas L, Simons K, Nawrot TS, et al. Respiratory medication sales ans urban air pollution in Brussels (2005 to 2011), Environ Int 2016;94:576-82


Keer terug naar het nieuwsoverzicht