06/01/2016 - Minder diesel, meer gezondheid in 2016!

Stikstofdioxiden, ozon en fijn stof verdienen onze aandacht in 2016. Deze milieuvervuilende stoffen schaden onze gezondheid het meest. Toevallig zijn dit ook stoffen die dieselvoertuigen in belangrijke mate uitstoten of die uit hun uitstoot worden gevormd.

Laten we allen samen de dieseluitstoot beperken als goede voornemen voor het nieuwe jaar!
De overheid door strenger te controleren en diesels financieel onaantrekkelijker te maken, de auto-industrie door te werken aan een betere technologie die de normen haalt en wij door de auto wat meer te laten staan en meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te doen.  
Wanneer je een auto nodig hebt, kan je kiezen voor minder vervuilende alternatieven dan diesels zoals hybridewagens, wagens op LPG, aardgas of elektriciteit. Benzinewagens stoten minder fijn stof en stikstofoxiden dan diesels uit, maar scoren voor andere vervuilende stoffen zoals vluchtige organische stoffen minder goed dan diesels.
 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht