11/12/2017 - Minder luchtverontreiniging, aandeel Vlaamse gezinnen en verkeer wel groter

Goed nieuws, ook in 2016 is er een daling van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen. De dalende trend is er al sinds 2000, en zetten we dus ook voort in 2016. Zo blijkt uit het nieuwe rapport ‘ Lozingen in de lucht 2000-2016’ van de Vlaamse Milieu Maatschappij ( VMM)

We zien vooral spectaculaire dalingen van dioxines en PCB’s, door het verbod op verbranding in open lucht en ingrepen in de industrie. Maar ook de uitstoot van fijn stof, zware metalen en ozonvormende stoffen dalen. Het enige wat toeneemt, is de emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Vooral de industrie en energiesector zorgden de voorbije jaren voor een verminderde uitstoot. Dit door de invoering van reductiemaatregelen en omschakelingen naar andere en betere brandstoffen. Het relatieve aandeel van verkeer en de gezinnen daarentegen, neemt toe. De maatregelen om uitstoot te verminderen wegen niet op tegen de stijging in het aantal wagenkilometers dat we met z'n allen afleggen of het toenemend verbranden van hout.

Tips om jouw eigen bijdrage aan luchtverontreiniging door verkeer of hout stook te beperken, vind je op onze website. 

 

Keer terug naar het nieuwsoverzicht