09/12/2014 - Ook lokaal kan je de luchtkwaliteit verbeteren!

Kersverse Europese vicepresident Frans Timmerman wil de zogenaamde ‘Clean Air Policy Package’ van tafel geven. Dit pakket bevat verschillende maatregelen die de luchtkwaliteit sterk moeten verbeteren. “Onaanvaardbaar”, zegt Childproof, een Belgisch conglomeraat van verschillende middenveldorganisaties, wetenschappers en artsen, in een opiniestuk, dat ook door het VIGeZ wordt onderschreven. Jaarlijks sterven 400.000 Europeanen vroegtijdig door luchtvervuiling. De ‘Clean Air Policy Package’ zou dat hoge aantal tegen 2030 met zowat 58.000 verminderen.

Luchtvervuiling door verkeer hot-spots

Het veelvuldig gebruik van auto’s, vrachtwagens en schepen op fossiele brandstoffen is een van de grootste problemen als het over luchtkwaliteit gaat. Luchtvervuiling is in Europa, en zeker in en rond de steden, een lokaal probleem van zogenaamde ‘verkeer hot-spots’. Dat zijn plaatsen waar de vervuiling door het verkeer erger is dan in de nabije omgeving. Om dit probleem op te lossen, zijn maatregelen nodig die het lokale verkeer sturen en beheersen.

Gezond Onderweg

Een mooi voorbeeld van een project dat hierin past is ‘Gezond Onderweg’, een initiatief van het VIGeZ en de Vlaamse Logo’s. Met dit project willen de initiatiefnemers lokale beleidsmakers helpen om gezondheid mee te nemen in hun lokaal mobiliteitsbeleid.

Aanvulling (2014-12-17): Reactie Timmermans: 

Timmermans belooft minder EU-wetten te schrappen

De Europese Commissie schrapt minder rigoureus in voorliggende wetsvoorstellen na druk van de lidstaten, het Europees Parlement en milieuorganisaties. Zo gaan de strengere normen voor schonere lucht niet van tafel en belooft de Commissie nieuwe plannen om de afvalberg terug te dringen.
Het werkprogramma dat Europees Commissaris Timmermans (Betere Regelgeving) dinsdag in het Europees Parlement presenteerde, riep daar gemengde reacties op. Christendemocraten en liberalen vinden het een eerste stap en roepen de Commissie op meer wetsvoorstellen terug te trekken. Groenen en sociaal-democraten zien het als een aanval op milieubescherming.

Timmermans benadrukte dat de kiezer bij de Europese verkiezingen heeft uitgesproken minder bemoeizucht uit Brussel te accepteren. Vandaar dat de Commissie in 2015 'slechts' 23 nieuwe wetsvoorstellen lanceert en 80 oude wetsvoorstellen schrapt. 'We moeten af van de reflex om iedereen tevreden te stellen', aldus Timmermans.

Scherpe kritiek


Een concept van het werkprogram dat vorige week uitlekte, maakte veel en scherpe kritiek los. Vooral het voornemen de ingediende regels te schrappen voor schonere lucht en het hergebruik van afval, stuitte op weerstand. Elf lidstaten schreven een boze brief naar Timmermans en milieuorganisaties namen hem op de korrel.

In het definitieve werkplan staat dat de aanscherping van de luchtnormen, voorlopig op tafel blijft. Pas als de lidstaten en het parlement geen akkoord erover bereiken, komt de Commissie met een nieuw voorstel. Het afvalplan gaat wel van tafel maar Timmermans belooft met een minstens zo ambitieus alternatief terug te komen. GroenLinks-europarlementariër Eickhout vindt dit 'omslachtig maar niettemin een stapje in de juiste richting'.

Geïrriteerd


Timmermans toonde zich geïrriteerd dat lidstaten en parlementariërs hun standpunten op de gelekte versie baseerden. Hij weersprak de kritiek dat de Commissie niet ambitieus is. 'Het is niet niks als je in het eerste jaar 80 van de 450 liggende voorstellen schrapt.'

GroenLinks en D66 menen dat de Commissie zich verschuilt achter technische argumenten ('geen meerderheid verwacht') om voorstellen in te trekken, terwijl het om politieke keuzes gaat. 'Als de kans op een meerderheid je kompas is, was de bankenunie er nooit gekomen', aldus D66-europarlementariër In 't Veld.


Keer terug naar het nieuwsoverzicht