05/01/2018 - Oproep voor gemeenten: stel je kandidaat voor de Bouwmeester Scan

De Bouwmeester helpt de gemeenten om te plannen voor plaats: ruimte voor mens en natuur in een leefbaar klimaat. 

De Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck lanceren een oproep aan gemeentebesturen om zich kandidaat te stellen voor de Bouwmeester Scan. De Scan helpt gemeentebesturen een beter beleid uit te stippelen om werk te maken van een duurzaam en beter ruimtegebruik.

Hoe vertrouwd of waardevol de Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ook bekend: verspreide bewoning in lage dichtheden, een hoog ruimtebeslag, een weinig efficiënte mobiliteit en de voortdurende inname van open ruimte. Dit model is niet alleen milieu- en klimaatonvriendelijk, het kost onze maatschappij ook heel veel. De transitie naar beter en duurzamer ruimtegebruik is voor lokale overheden echter een zware opgave. De Bouwmeester Scan werd speciaal ontwikkeld voor gemeentebesturen die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid, en publieke en private ontwikkelingen in de gewenste richting willen sturen. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan.

Gemeentebesturen kunnen zich via de website van de Vlaams Bouwmeester kandidaat stellen van 22 januari tot 12 februari. Je kan daar meteen ook alle voorwaarden voor de kandidaatstelling lezen.


Keer terug naar het nieuwsoverzicht