12/07/2017 - Projectoproep ‘Gemeente voor de Toekomst’

Bond Beter Leefmilieu en het Fonds Duurzame Materialen-en Energiebeheer van de Koning Boudewijnstichting schenken 25 beloftevolle lokale duurzame projecten tot 2500 euro.

Lokale projecten rond energiebesparing, consudelen, gesloten kringlopen, voedselverspilling tegengaan, kernversterking stimuleren, deelinitiatieven voor mobiliteit,… kunnen in aanmerking komen als ze bijkomend:

  • structurele gedragsverandering stimuleren in de lokale gemeenschap
  • een oplossing bieden voor maatschappelijke uitdagingen
  • mensen aanzet om samen de transitie naar een duurzame en hernieuwbare samenleving te versnellen
  • een aantoonbaar milieueffect hebben


Dien als lokale vereniging (milieu, sport, cultuur…), jeugdbeweging, lokale milieuraad, school, instelling, buurtcomité of andere informele groepen je aanvraag in voor 24 oktober 2017. Lokale overheden kunnen niet indienen, maar kunnen wel partner zijn bij een project.

Meer info: www.gemeentevoordetoekomst.be  
 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht