08/05/2018 - Projectoproep volkstuinen 2018

Projectoproep volkstuinen: gezond uit eigen grond voor iedereen!Moestuinieren is terecht meer dan hip in Vlaanderen. Niet iedereen heeft echter de kans om er ten volle van te genieten. Wie zelf geen eigen tuin heeft, kan in een gedeelde volkstuin de kans en de ruimte krijgen om zelf te zaaien, te planten en te oogsten. Volkstuinen zijn bovendien een ontmoetingsplaats voor verschillende generaties en culturen.

Voor 2018 voorziet de Vlaamse overheid via de Vlaamse Landmaatschappij opnieuw een subsidiepot voor de projectoproep voor volkstuinen.
De klemtoon ligt op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.
Een project kan voor 75 % gesubsidieerd worden met een maximumbedrag van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar.

Om in gaan op de projectoproep moet je aanvraag ten laatste binnen zijn op 31 augustus 2018.

Meer info:


Keer terug naar het nieuwsoverzicht