14/04/2015 - Resultaten gezondheidsenquête 2013 over de invloed van onze leefomgeving op onze gezondheid

Gezondheid en welzijn worden niet enkel beïnvloed door erfelijke factoren, leefstijl en het gebruik van gezondheidszorg, maar ook door de omgeving waarin we leven. ‘Leefomgeving’ slaat zowel op de fysieke omgeving waarin we rondlopen, als op de sociale omgeving waarin ons leven zich afspeelt.

Het 4de rapport van de Gezondheidsenquête 2013 zoomt in op bepaalde kenmerken van onze leefomgeving die onze lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen beïnvloeden. De aandacht gaat hierbij onder andere uit naar de kwaliteit van de lokale leefomgeving en van de woning.

Enkele belangrijke vaststellingen uit het rapport:

  • Een kwart van de bevolking ondervindt hinder van minstens één ernstig probleem in de woonomgeving.

  • Verder meldt meer dan één huishouden op tien een probleem dat te maken heeft met de kwaliteit of het comfort van hun woning.

  • Positief is dat het percentage huishoudens waar iemand regelmatig binnenshuis rookt, sinds 2004 blijft dalen. 

Meer informatie vind je in de samenvatting van het rapport en het volledige rapport op de website www.gezondheidsenquete.be.
Meer info over de impact van allerhande milieufactoren op onze gezondheid (bijvoorbeeld over verkeer, passief roken, straling … ) vind je bij onze gezondheidsthema's.


Keer terug naar het nieuwsoverzicht