13/03/2018 - Resultaten humane biomonitoring: Genk-Zuid is op goede weg.

Van 2016 tot 2018 liep er in Genk-zuid een humaan biomonitoringsonderzoek. Bij 124 jongeren werd er onderzocht wat de invloed is van wonen nabij het industriegebied. Deze resultaten werden vergeleken met het eerste humaan biomonitoringonderzoek in Genk-zuid (2010). Maar ook met Vlaanderen (referentiebiomonitoring van 2013).

De resultaten van het onderzoek waren in 2016 een stuk beter dan in 2010. Ook de vergelijking met Vlaanderen was beter als vorige keer. Voor de meeste gemeten stoffen was de blootstelling hetzelfde of lager in Genk-Zuid. De omwonende van het industrieterrein hebben wel nog een hogere blootstelling aan cadmium en PAK’s.
Ook de metingen van de (vroegtijdige) gezondheidseffecten geven gelijkaardige of lagere waarden dan in de vorige biomonitoring en in vergelijking met Vlaanderen. DNA-schade werd gemeten met 3 verschillende testen. Deze gaven ieder een verschillend beeld. De micronucleustest, wat eerder een idee geeft van een opstapeling van schade over een langere periode, is verhoogd t.o.v. Vlaanderen. De korte-periode-testen ( komeettest en 8-hydroxydeoxyguanosine) geven geruststellende resultaten. Namelijk vergelijkbaar of lager dan in Vlaanderen.
 
De maatregelen die genomen zijn om het milieu in Genk-zuid te verbeteren, zijn dus ook zichtbaar in de mens. De invloed van het industriegebied is afgenomen. Naar het verminderen van blootstelling zal het nu een EN-EN verhaal worden, waarbij verschillende bronnen zoals ook leefstijl een rol spelen. Er blijven in Genk-Zuid natuurlijk aandachtspunten, zoals cadmium, PAK’s en de resultaten van de komeettest, die ook zeker door het beleid dienen opgevolgd te worden.
 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht