20/01/2017 - Resultaten onderzoek naar PAK's in Menen en Genk

Een nieuwe studie toont geen verschillen in de aanwezigheid van PAK’s (polyaromatische koolstoffen)  in het lichaam tussen gebieden of leeftijden. De resultaten in Genk-Zuid en Menen zijn vergelijkbaar met andere Vlaamse en buitenlandse studies.
 
Geen alarmerende resultaten. Toch is het belangrijk om PAK’s te vermijden omdat een aantal ervan kankerverwekkend kunnen zijn. PAK’s zijn stoffen die vrijkomen bij verbrandingsprocessen. De voornaamste bronnen zijn verkeer, gebouwverwarming, houtverbranding, roken en voeding.
 

 
 • Wat kan er lokaal gebeuren?  De meeste aanbevelingen die lokaal kunnen worden omgezet in beleid gaan over verkeer.
  • Verbeteren van openbaar vervoer om het verkeer te verminderen
  • Verbeteren van verkeersdoorstroming om de verkeersemissie te verlagen
  • Stimuleren van fietsen om de verkeersemissie te verlagen
  • Communicatie over lokale luchtkwaliteit naar burgers om de blootstelling te verlagen via bv. routekeuze bij wandelen en fietsen.
 
 • Wat gebeurt er op Vlaams niveau?
  • De Vlaamse overheid zet verder in  op de campagnes stook slim, gezond bouwen, gezond uit eigen grond.
  • In de milieuwetgeving werd een verbod op open vuren opgenomen.
  • Vermindering van verkeersgerelateerde uitstoot door de vergroening van het wagenpark door de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting,  het invoeren lage emissiezones, de kilometerheffing voor vrachtwagen, …  
  • Bevorderen van ‘well performing installations’ bij bedrijven.

bron: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.
Bekijk hier de volledige studie.

Keer terug naar het nieuwsoverzicht