19/02/2018 - Stook (even) geen hout: informatiedrempel voor fijn stof is overschreden

Houtkachels kunnen voor heel wat overlast zorgen. Bij het stoken van hout komt er heel wat fijn stof in de lucht. Omdat de informatiedrempel voor fijn stof momenteel overschreden is, raadt de Vlaamse Milieumaatschappij aan om zeker vandaag en morgen geen hout te stoken. Houtverbrading heeft namelijk een groot effect op de luchtkwaliteit. 

Fijn stof vinden we niet alleen in de buitenlucht, maar ook in de woning waar gestookt wordt. Omdat hout een hernieuwbare en goedkope brandstof is, is het op zich wel een goede brandstof. Gebruik enkel  droog en onbehandeld hout, let op een goede luchttoevoer en zorg dat het vermogen van je kachel is aangepast aan de ruimte. Zo ben je alvast op de goede weg.

De uitstoot en eventuele hinder wordt echter niet altijd door het gedrag van de stoker veroorzaakt. Het is namelijk van groot belang dat de kachel waarmee gestookt wordt, aan de huidige normen voldoet. Deze normen gaan over de energieprestatie en de uitstoot van fijn stofdeeltjes en CO. Sinds kort is er controle op de kachels die verkocht worden. Als bepaalde modellen niet voldoen aan de huidige normen, mogen zij niet verkocht worden en worden zij van de markt gehaald.

Ook de installatie en het onderhoud zijn natuurlijk heel belangrijk. Om risico’s te voorkomen, is het aangewezen om beroep te doen op professionele installateurs. En dan heb je nog de schoorsteen. Ook deze speelt een belangrijke rol. De schoorsteen moet hoog genoeg en slim geplaatst zijn, zodat o.a. buren geen hinder ondervinden van de rook en de kans op terugslag van de rook in de schoorsteen minimaal is. Ook moet je de schoorsteen minimaal één keer per jaar laten vegen. 

Meer info vind je op onze infopagina en op www.stookslim.be 
 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht