13/01/2017 - Vandeurzen onderzoekt impact milieu op lichaam

Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) besteedt de komende drie jaar 2.840.000 euro extra om gezondheidsschade door het milieu te voorkomen en vroegtijdig op te sporen.

Luchtvervuiling, geluids- en geurhinder, ... hebben een negatief effect op onze gezondheid. Een groot deel van deze vervuiling wordt door verkeer veroorzaakt. Daarom zet het Agentschap Zorg en Gezondheid extra in op leefomgeving en mobiliteit. Bart Bautmans, teamverantwoordelijke bij het Agentschap Zorg & Gezondheid: "Veel verkeersblootstelling doet iets met ons lichaam. Het verzwakt de longfunctie, verhoogt het risico op hart-en-vaatziekten en op vroegtijdige sterfte. Daarop willen we ingrijpen."

Cijfergegevens gebruiken om mogelijke negatieve invloed van het milieu op de gezondheid op te sporen. Dat gaat het Intego, de onderzoeksinstelling voor huisartsgeneeskunde van de KU Leuven, de komende drie jaar doen door na te gaan of de link tussen milieu en gezondheid te zien is in de elektronische medische patiëntendossiers. Als er in deze analyse bijvoorbeeld in een bepaalde regio een grote concentratie aan hart- en vaatziekten opduikt, dan kunnen ze die huisartsen en lokale besturen verwittigen. Zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

Lees het volledige artikel

Wil je meer weten over het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk? 
​Op onze themapagina's vind je ook per subthema informatie over de invloed van dit thema op onze gezondheid en wat je er aan kan doen.


Keer terug naar het nieuwsoverzicht