07/11/2016 - Verkeerslawaai leidt tot hogere bloeddruk

Wie blootgesteld wordt aan de geluidshinder en vervuiling van wegverkeer loopt een groter risico op hoge bloeddruk. Dat blijkt uit onderzoek bij veertigduizend Europeanen.

De wetenschappers analyseerden de gezondheidsgegevens van 41.072 mensen in Noorwegen, Zweden, Duitsland, Denemarken en Spanje over een tijdspanne van vijf tot negen jaar. Uit hun conclusies blijkt dat mensen in de meest vervuilde gebieden een hogere kans lopen op een hoge bloeddruk. Het verschil is vergelijkbaar met de invloed van een hoge body mass index op een hoge bloeddruk.
Opvallend is dat niet alleen de luchtvervuiling een rol speelt, maar ook de geluidsvervuiling, stellen de wetenschappers. Mensen die blootgesteld worden aan chronische geluidshinder, bijvoorbeeld omdat ze aan een drukke straat wonen, hadden 6 procent meer kans om een hoge bloeddruk te ontwikkelen.

Volgens de wetenschappers voldoet de huidige Europese wetgeving niet. "Een erg belangrijk aspect van deze conclusies is dat de associaties ook vastgesteld worden bij mensen die ruim binnen de huidige Europese vervuilingsstandaarden leven", zegt Hoffmann, hoogleraar Milieu-epidemiologie aan de Heinrich-Heine-Universiteit in Düsseldorf. "Dat betekent dat de huidige wetgeving de Europese bevolking niet adequaat beschermt tegen de effecten van luchtvervuiling. Gezien luchtvervuiling overal aanwezig is en het belang van hoge bloeddruk als de voornaamste oorzaak van hart- en vaatziekten, hebben deze resultaten belangrijke consequenties voor de volksgezondheid en vragen ze om strengere regels."

Lees hier wat je zelf kan doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht