23/04/2015 - Vlaanderen asbestveilig tegen 2040

De productie en toepassing van asbest en asbesthoudende materialen  in ons land mag dan al wel sinds 1998 verboden zijn, toch zijn er naar schatting nog ongeveer 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop, het merendeel in de vorm van  dakleien, gevelbekleding, golfplaten, nutsleidingen, …

Daarbij wordt tot op vandaag een onderscheid gemaakt tussen 'niet-hechtgebonden' of 'losse' asbest en 'hechtgebonden' asbest.

  • 'Niet hechtgebonden' asbest zoals asbestkoord of asbestisolatie rond verwarmingsbuizen geldt als het gevaarlijkst. De vezels zitten niet goed verankerd in het dragermateriaal, zodat ze makkelijk kunnen vrijkomen en ingeademd worden wat aanleiding kan geven tot gezondheidsrisico’s. 
  • ‘Hechtgebonden’ asbest is goed gebonden aan andere stoffen zodat de asbestvezels stevig verankerd zijn in het dragermateriaal. Zolang dat in goede staat is en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks vezels vrij. 'Hechtgebonden' asbestmateriaal vormt geen acuut risico voor milieu en gezondheid maar kan op termijn wel asbestvezels vrijgeven wanneer het verweert.Zonder ingrijpen verwacht de OVAM dat asbesthoudende producten pas tegen 2070 grotendeels verdwenen zullen zijn. Reden waarom de Vlaamse Regering kiest voor een versneld afbouwbeleid. Met als doel Vlaanderen asbestveilig maken tegen 2040.

In het asbestafbouwbeleid is een prioriteitenschema opgemaakt. De blootstellingsroute via het inademen van asbestvezels krijgt hierbij prioriteit aangezien hieraan de grootste risico’s gekoppeld zijn. De aandacht gaat daarbij in afnemende volgorde naar asbestcementproductie-afval, niet-hechtgebonden asbest in gebouwen, hechtgebonden asbest in de buitenschil en hechtgebonden asbest in de binnenschil.  Gevolgd door asbesthoudende nutsleidingen, asbestpuin (sloopafval) en industriële toepassingen. Ook is er aandacht voor een aantal prioritaire gebouwen zoals scholen, publieke gebouwen, overheidsgebouwen en residentiële gebouwen.

Meer info
Meer info over het asbestafbouwbeleid lees je op de website van ovam. Algemene info over asbest vind je op www.asbestinfo.be of in onze infofiche

 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht