01/02/2019 - Vlaming ervaart meer geluidshinder van verkeer

Uit het schriftelijk leefomgevingsonderzoek van 2018 van het Departement Omgeving blijkt dat geluid de voornaamste bron van hinder is: 29% van de Vlamingen gaf aan zich gehinderd te voelen door geluid, 15% door geur en 7% door licht. Vlamingen zijn over het algemeen meer tevreden over de leefkwaliteit van hun omgeving maar het is opvallend dat de geluidshinder die wordt ervaren door straatverkeer na vele jaren van afname voor het eerst toeneemt. 
 
Geluidshinder is één van de thema’s waar met gezonde publieke ruimte op wordt ingezet. Meer info op www.gezondepubliekeruimte.be.
 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht