10/02/2017 - Welke invloed heeft een lage-emissiezone op onze gezondheid?

Sinds 1 februari mogen de meest vervuilende voertuigen het stadscentrum van Antwerpen niet meer in. Daarmee is de eerste lage-emissiezone (LEZ) in Vlaanderen een feit. De regelgeving voor dieselwagens is een stuk strenger dan voor benzinewagens. Dieselwagens stoten immers meer fijn stof uit. De luchtkwaliteit in de binnenstad van Antwerpen zal door deze maatregel verbeteren. Levert dit dan ook directe gezondheidsvoordelen op?
 
Fijn stof schaadt op korte en lange termijn
Het inademen van fijn stof veroorzaakt en verergert ziektes van de luchtwegen, de longen, het hart en de bloedvaten. De ene mens is gevoeliger voor luchtvervuiling dan de andere. Mensen met astma hebben bijvoorbeeld vaak direct meer klachten bij verhoogde luchtverontreiniging. Maar ook op lange termijn zijn de effecten niet te onderschatten. Gemiddeld verliezen we namelijk ongeveer 1 gezond levensjaar door fijn stof.
 
Onze lucht is toch overal vervuild?
Natuurlijk laat ‘lucht’ zich niet binnen bepaalde grenzen houden, maar we zien duidelijk dat de luchtkwaliteit lokaal zeer sterk kan variëren. Langs een drukke weg is deze beduidend slechter dan in een rustige straat of in een park. Vandaar dat een maatregel zoals een lage emissiezone in een druk bewoond gebied voor de gezondheid van zowel de inwoners als de gebruikers van een stad toch van groot belang is.
 
Bijkomende maatregelen blijven ook nodig
Deze ingreep staat niet los van duurzame mobiliteit. Bijkomende maatregelen om bijvoorbeeld het autogebruik te verminderen, het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken of fietsen te stimuleren door goede fietspaden aan te leggen, zullen ook de lokale vervuilingsdruk verminderen. Zij blijven dus noodzakelijk om als lokale besturen op in te zetten!
 

 


Keer terug naar het nieuwsoverzicht