Gezond binnen (Onderwijs)

Het binnenmilieu is van groot belang op school. Zowel leerkrachten als kinderen brengen er vijf dagen per week een groot deel van hun dag door. Een frisse en gezonde leeromgeving zorgt voor minder gezondheidsklachten en meer gemotiveerde leerlingen. Een fris hoofd in een fris klaslokaal resulteert ook in betere punten, want er bestaat een direct verband tussen de leerprestaties en de kwaliteit van het binnenmilieu in de klas.

Acties en FAQ voor Onderwijs


Een gezond binnenmilieu op school en in de klas!

De luchtkwaliteit in een klaslokaal kan door verschillende zaken beïnvloed worden. De kwaliteit van de binnenlucht is ook niet constant, ze kan verschillen van klas tot klas of zelfs van uur tot uur.

De grootste bronnen van ‘vervuiling’ zijn de leerlingen en leerkrachten zelf. Wij ademen allemaal koolstofdioxide (CO2 ) en waterdamp uit en we verspreiden lichaams- en geurstoffen en micro-organismen zoals bacteriën. Dit zijn de meest voorkomende ‘vervuilers’ van de binnenlucht.

Andere bronnen van luchtvervuiling die kunnen aanwezig zijn in je klas:

  • Allerlei knutselmateriaal zoals lijmen, verven maar ook stiften kunnen vluchtige organische stoffen (VOS) in de lucht brengen.

  • Tapijten of gestoffeerde meubels zijn vaak bronnen van huisstofmijt.

  • Bordkrijt verspreidt stof in de klas.

  • Zijn er huisdieren of planten in de klas? Deze kunnen allergenen verspreiden.

Heel belangrijk voor de luchtkwaliteit is de mate waarin we de klassen ventileren en verluchten. Om die redenen lanceerden de medisch milieukundigen twee projecten ‘Lekker Fris’ (voor basisscholen) en ‘Air@School’ (voor secundaire scholen).

Uit onderzoek van de Vlaamse overheid (BiBa studie, evaluatierapport air@school) blijkt dat aan de slag gaan met deze projecten werkt! Scholen die aan ‘Lekker Fris’ deelnamen, zagen de CO2-gehaltes tijdens de lesuren (8u tot 16u) tot een kwart dalen. Ook ‘Air@School’ behaalde zijn doelstellingen. Door deel te nemen aan het project werd er meer aandacht besteed aan ventilatie en verluchting, wat zorgt voor betere lucht in de klas!

Wil je ook genieten van een hoop voordelen in een gezonde klasomgeving? Dan kan je deelnemen aan één van onze schoolprojecten: Lekker Fris of Air@school. Of kijk op www.gezondeschool.be hoe je een gezondheidsbeleid op school uitwerkt, waar een gezond binnenmilieu een deel van uitmaakt.

Gezond water, ook jouw zorg (loden leidingen, putwater, regenwater)

Kraantjeswater is perfect drinkbaar. Maar wat als het een bruine kleur heeft of naar chloor ruikt? Wat is normaal en wanneer moet je alarm slaan? En waar moet iemand op letten in zijn eigen woning?

De VMM ontwikkelde verschillende communicatieinstrumenten over dit onderwerp.  Je kan deze vinden op vmm.be/waterloket/campagnemateriaal.