Voorkomen is beter dan genezen. Wacht dus niet tot er verhoogde ozonconcentraties gemeten worden om maatregelen te treffen of de aandacht voor dit thema te verhogen!

Wees op de hoogte van de luchtkwaliteit in België

Mail naar smog@irceline.be en schrijf je in op het nieuwsbericht van IRCEL, de intergewestelijke cel voor het leefmilieu. Bij het overschrijden van de Europese drempelwaarde in minstens één meetstation in België verstuurt IRCEL een bericht naar de betrokken ministeries en administraties en de media voor het verwittigen van de bevolking. 

Sensibiliseer je patiënten met infobrochures en affiches

Spreek bij verhoogde ozongehalten je patiënten aan en maak ze bewust van de risico’s van ozon en geef gericht gezondheidsadvies: 

  • Vermijd (zware) lichamelijke inspanningen (sporten, buitenspelactiviteiten), zeker mensen met een verhoogde gevoeligheid (kinderen, ouderen, mensen met chronische longziekten en/of hart- en vaatziekten).
  • Mensen die behoren tot de risicogroep blijven beter binnen, vooral in de middag en vroege avond aangezien ozonconcentraties binnen veel lager zijn dan buiten.
  • Wees solidair met familie, buren en bekenden die tot de risicogroep behoren en wees extra waakzaam.

Je kan de folder over ozon en hitte van het Agentschap Zorg en Gezondheid gebruiken.
Alle communicatie-informatie staat gebundeld in de communicatietoolkit ozon en hitte.


Wees waakzaam voor de volgende symptomen

Kortademigheid of abnormaal ademen, oogirritatie, keelirritatie, hoofdpijn, inflammatoire aandoeningen aan de luchtwegen, hoesten, pijn op de borst of beklemmend gevoel.  Meer informatie over de gezondheidseffecten bij hitte en ozon.

Behandeling?

Er bestaat geen specifieke behandeling van de symptomen te wijten aan verhoogde ozonconcentraties. Zo snel mogelijk blootstelling verminderen is de boodschap. De enige goede raad die gegeven kan worden, is elke inspanning te stoppen en binnenshuis blijven. De ozonconcentratie in huis is immers de helft lager dan ozonconcentraties buiten doordat ozon binnen sneller reageert aan oppervlakken van meubels, vloeren en wanden.