Gezond buiten (Lokale actoren)

Acties en FAQ voor Lokale actoren


Ozon en hitte - info voor lokale actoren

Echt hete zomerdagen kunnen door de hoge temperatuur en ozonpieken gevolgen hebben voor onze gezondheid. Daarom wordt er gevraagd aan lokale actoren om zoveel mogelijk burgers te bereiken met preventietips rond hitte en ozon en waar mogelijk andere acties te ondernemen zoals het voorzien van koele plekken.  

We vragen om extra aandacht te besteden aan kwetsbare doelgroepen zoals kinderen, ouderen, chronisch zieken en sociaal geïsoleerde personen en bij culturele en sportieve evenementen.

Alle communicatie-informatie staat gebundeld in de communicatietoolkit ozon en hitte.
 

Gezonde grond - Gezond tuinieren - Gezond kippen houden

Met de groeiende belangstelling voor duurzaam leven en gezonde voeding, zit ook het tuinieren in Vlaanderen in de lift. Mensen die zelf groenten en fruit telen, eten meestal ook meer groenten en fruit. En het levert extra lichaamsbeweging op.

Voor gezonde groenten en eieren hou je best rekening met een aantal aspecten. Niet elk lapje grond is immers geschikt om een moestuin te beginnen of een kippenren aan te leggen. Lokale milieuverontreiniging kan voor gezondheidsrisico’s zorgen. Maar hoe weet iemand of zijn grond vervuild is? Over welke stoffen gaat het dan? En hoe kun je de impact daarvan beperken?

​Het departement Omgeving ontwikkelde een praktijkgids, communicatiematerialen en een testapplicatie om na te gaan of iemand zijn grond vervuild is. 

Buitenshuis stoken

Buitenshuis materiaal verbranden zorgt voor luchtvervuiling. Zo komen bijvoorbeeld de meeste dioxines in onze omgeving vrij bij het verbranden van (tuin)afval. Deze dioxines breken moeilijk af en komen terecht in het lichaam waar ze onder andere onze hormoonhuishouding en immuunsysteem verstoren.

Wat zegt de wet?

  • Particulieren mogen in geen enkel geval huishoudelijke afvalstoffen verbranden in een kachel, open haard of in openlucht. Uitzondering is het verbranden van voldoende droog (watergehalte max. 20%) onbehandeld houtafval. Het verbranden van geverfd of behandeld hout is bijgevolg vergunningsplichtig.
  • Verbranden in open lucht is verboden behalve voor een aantal uitzonderingen zoals een kerstboomverbranding. Hierbij moet steeds rekening gehouden worden met een afstand van 100 meter tussen open vuur en huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten, plaatsen waar vlas gedroogd wordt en 25 meter tot bossen. Sfeerverwarmers en BBQ-toestellen worden niet gezien als open vuur en vallen dus niet onder deze afstandsregels.

Met de tips over buitenshuis stoken van de campagne 'Stook Slim' van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie kan je de inwoners van je gemeente correct informeren. Je kan ook gebruik maken van de banners over correct stoken van de medisch milieukundigen bij je Logo.

Bestrijdingsmiddelen

Sinds 1 januari 2015 mogen gemeenten, zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs, ... wettelijk geen pesticiden meer gebruiken. 

Wil je in je eigen gemeente of binnen je organisatie inzetten op bewustmaking rond pesticidengebruik, bestel dan de campagnematerialen "Zet pesticiden buitenspel" bij de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) op www.zonderisgezonder.be/campagnemateriaal. De materialen kunnen gepersonaliseerd worden voor je gemeente of organisatie!