De brochure ‘verantwoord omgaan met wifi en gsm-straling op school’ geeft achtergrondinformatie over 

  • de technische werking van toestellen en zendmasten
  • de stralings- en productnormen en 
  • de onderzoeksresultaten naar de gezondheidseffecten

Verder geeft de brochure tips en suggesties die van belang kunnen zijn bij het uitstippelen van het schoolbeleid over straling. Er is aandacht voor communicatie, educatie, facilitatie en regulatie, geïnspireerd op de gezonde scholenmethodiek van het Vlaams Instituut Gezond Leven