Verkeer (Artsen)

De inwoners van Vlaanderen zijn het meest bezorgd over luchtvervuiling door verkeer (70%). Tegelijk geven ze aan het meest blootgesteld te worden aan verkeersgerelateerde luchtverontreiniging (69%). Luchtverontreiniging door gemotoriseerd verkeer verhoogt onder meer het risico op luchtwegaandoeningen en cardiovasculaire ziektes. Ook geluidshinder door (vlieg)verkeer is in sommige regio’s een veel voorkomende klacht.

Toch blijft het belangrijk dat mensen zich actief verplaatsen ook al is dit in regio's met een verminderde luchtkwaliteit. Je patiënten informeren, adviseren en stimuleren tot actieve en duurzame verplaatsingen heeft positieve effecten voor het leefmilieu en levert indirecte  en directe gezondheidswinst op. Meer beweging zoals fietsen en wandelen vermindert je risico op heel wat welvaartsziekten.

Acties en FAQ voor Artsen


Welk advies kan je geven bij smog?

Jonge kinderen, ouderen en mensen met chronische longziekten, hart- of vaatziekten zijn extra gevoelig voor luchtverontreiniging. Deze kwetsbare groepen vermijden best (zware) fysieke inspanningen tijdens een smogperiode. In het geval van een ernstige smogperiode geldt dit advies voor iedereen.

Bij zomersmog ten gevolge van lokale verhoogde ozonconcentraties blijven mensen met een verhoogde gevoeligheid best binnen tijdens de middag en vroege avond. De ozonconcentraties binnen zijn immers veel lager dan buiten en de concentraties verhogen in de loop van de dag. Ook zware fysieke inspanningen buiten zoals buiten sporten, buiten werken en buitenspelactiviteiten worden best vermeden.

Tijdens een periode van wintersmog ten gevolge van tijdelijk verhoogde fijn stof concentraties heeft het geen zin om mensen te adviseren om binnen te blijven. De binnen- en buitenconcentraties van fijn stof zullen immers gelijktijdig verhoogd zijn.  

Bron: GGD-richtlijn SMOG

Waar kunnen je patiënten informatie vinden over luchtkwaliteit?

Hebben patiënten vragen over wonen langs een drukke weg, dan kunnen ze antwoorden op hun vragen vinden op de hoofdthemapagina verkeer en de subthemapagina's over ozon en smog.

Op www.properlucht.be zijn er veel vragen en antwoorden te vinden over luchtverontreiniging en gezondheid. Deze website werd gelanceerd in het kader van het Europese JOAQUIN-project met als doel het bewustzijn over luchtkwaliteit te verhogen.

Vooral geïnteresseerd in de actuele luchtkwaliteit in Vlaanderen? Surf dan naar de website van de Vlaamse Milieumaatschappij of IRCEL (intergewestelijke cel voor het leefmilieu).

Case: Zenneland infoavond door huisartsen

Zoals veel mensen in Vlaanderen, zijn ook de inwoners van Meise bezorgd over de mogelijke gezondheidsimpact van luchtverontreiniging door verkeer. Met de A12, de Brusselse ring en veel lokaal verkeer is dit voor hen geen ver-van-mijn-bed-show. Huisartsen en verschillende lokale partners, i.s.m Logo Zenneland namen het initiatief om de bevolking te informeren over luchtverontreiniging. Heeft u ook interesse in een infoavond, neem dan contact op met de mmk van uw regio.