Vorming Proper Thuis (567,22 KB)

In het kader van Actieweek 2018 werd de vorming "Proper Thuis' opgefrist. De focus van de workshop ligt op het gebruik van producten in het huishouden. Meer bepaald het gebruik van schoonmaakproducten en pesticiden in huis. We bekijken voornamelijk welke gezonde keuzes je kan maken bij het schoonmaken en het bestrijden van ongewenste diertjes. Neem contact op met je Logo om deze vorming aan te vragen.


Bestelformulier

Neem contact op met je Logo om deze vorming aan te vragen.