Evaluatierapport actieweek 'Gezond binnen' 2014 (1,68 mb)

In november 2014 organiseerden het VIGeZ en de Vlaamse Logo's in samenwerking met het agentschap Zorg en Gezondheid de eerste actieweek Gezond Binnen. In dit rapport kan je de evaluatie van die eerste actieweek terugvinden.
Het deelnamepercentage van lokale organisaties was zoals verwacht, maar kent groeipotentieel. De rol van de koepelorganisaties kan nog verder uitgebouwd worden om de actieweek te ondersteunen.
Het concept van de actieweek en de bijhorende materialen werden positief geëvalueerd. Verbeterpunten waren meestal reeds gekend door de organisatie, maar werden wegens tijdsgebrek nog niet uitgevoerd. Aan deskundigheidsbevordering voor intermediairs en facetbeleid zal de komende jaren meer aandacht besteed worden.
Het concept van de actieweek blijkt een goede manier om te werken aan de hoofddoelstelling, namelijk dat lokale en Vlaamse actoren meer bewust zijn van het belang van (te werken aan) een gezond binnenmilieu en dit niet enkel tijdens de actieweek, maar heel het jaar door.

afbeelding Evaluatierapport actieweek 'Gezond binnen' 2014