Folder 'Hou je drinkwater loodvrij' (2,54 mb)

De folder ‘Hou je drinkwater loodvrij’ informeert over de risico’s van lood in drinkwater, wijst op het gevaar van loden waterleidingen en adviseert welke stappen je kan nemen om het risico te beperken en loden leidingen te vervangen. De beslissingsboom helpt je loden leidingen te herkennen.
 
De folder kan je gratis downloaden op de website van de VMMHier kan je hem bestellen.
 
Gebruik deze folder samen met de banner over lood van de medisch milieukundigen om de inwoners van je gemeente te sensibiliseren. In wijken met oudere woningen (ouder dan 1970) komen nog vaak loden leidingen voor. Folders en banners kan je verkrijgen bij de medisch milieukundige van het logo van je regio.

afbeelding Folder 'Hou je drinkwater loodvrij'