Infofiche communicatie: informatieve artikels publiceren (147,95 KB)

Publiceer een artikel of nieuwsbericht over gezond wonen (of één specifiek aspect daarvan) in het infoblad van jouw organisatie, je website of nieuwsbrief.

Dit kan tijdens de actieweek ‘Gezond binnen’, maar natuurlijk ook heel het jaar door. Kant-en-klare artikels over heel uiteenlopende binnenmilieuthema’s zijn beschikbaar bij jouw Logo.