Fotopresentatie Babbelmoment (8,99 mb)
Voor maatschappelijk kwetsbare groepen

Met de fotopresentatie kan je op een laagdrempelige manier een groepsgesprek houden over gezond wonen. Ze bestaat uit een reeks foto’s die je kan projecteren. De foto’s tonen goede en foute situaties over enkele binnenmilieuthema’s, zoals:

  • ventileren en verluchten
  • schimmel
  • huisstofmijt
  • CO (koolstofmonoxide)
  • alternatieve schoonmaakmiddelen
Zo geef je de belangrijkste boodschappen in verband met gezond wonen mee. 

Een begeleider is noodzakelijk voor deze methodiek. Het begeleidingsboekje geeft je als begeleider alle inhoudelijke informatie over de foto's. Er zijn tips en vragen om het gesprek op gang te houden. 
Een gedrukt exemplaar van het begeleidingsboekje en de vraagkaartjes kun je verkrijgen (of ontlenen) bij het Logo van jouw regio.

Ook de praatplaten kunnen gebruikt worden.

Als je dit Babbelmoment met fotopresentatie wilt organiseren, neem dan contact op met de medisch milieukundige van het Logo van jouw regio voor ondersteuning.

 
afbeelding Fotopresentatie Babbelmoment