Toolbox binnenmilieu Kinderopvang (31,55 KB)

De toolbox is een zelfevaluatietool voor het binnenmilieu in de eigen kinderopvang.

De inhoud van de toolbox bestaat uit:

 • een meettoestel voor de temperatuur en de relatieve vochtigheid
 • een meettoestel voor de CO2-concentratie
 • een bundel met:
  • handleiding voor gebruik van de 2 meettoestellen
  • thematische fiches met extra informatie en enkele praktische raadgevingen
  • een controlelijst van te nemen acties (“to do’s”)
  • een vragenlijst en de verklarende gids die werd gebruikt voor het project.

Ga aan de slag in de kinderopvang met onderstaande infofiches! De infofiches zijn te vinden in de toolbox wanneer je die ontleent. 

Infofiche radon voor de kinderopvang
Infofiche CO voor de kinderopvang
Infofiche VOS voor de kinderopvang
Infofiche ventileren en verluchten voor de kinderopvang
Infofiche asbest voor de kinderopvang

De bundel met de vermelde inhoud mag de kinderopvang houden, de 2 meettoestellen en de koffer moeten terug worden ingeleverd.

De toolbox kan gratis ontleend worden bij de medisch milieukundige van het logo van je regio.  Niet in Brussel.Bestelformulier

Gratis te ontlenen, soms mits waarborg.  Factuur bij schade.