Artikel - Woon gezond, kies bewust (133,53 KB)

80% van onze tijd brengen we binnenshuis door. Door bewust te kiezen wat er in onze woning komt en door te ventileren kunnen we onze woning gezond houden.

Beperk ongezonde stoffen in de woning

 • Roken is de grootste vervuiler. Kies om niet binnenshuis te roken en beperk zo de blootstelling aan tabaksrook voor jou en je gezin.
 • Kijk in de winkel naar het etiket van een product voor je dit aankoopt. Kies indien mogelijk producten zonder gevaarsymbolen.  
 • Beperk spuitbussen, want vernevelde stoffen adem je dieper in.
 • Met een microvezeldoek hoef je geen of minder schoonmaakproduct te gebruiken.
 • Meng geen schoonmaakproducten, want dan kunnen giftige gassen ontstaan. Iedere dag krijgt het Antigifcentrum meldingen van gezondheidsklachten door het mengen van producten.
 • Beperk pesticiden door voor alternatieven te kiezen. Zo houden muggen bijvoorbeeld niet van tocht. Of houdt ze buiten met een vliegenraam.
 • Kies bij meubelen voor volhout of koop tweedehands. Zo beperk je vluchtige stoffen (aldehyden) in huis. 


Ventileer

Voer ongezonde stoffen af door de woning te ventileren.
Denk aan het onderhoud van het ventilatiesysteem. Maak ventilatieroosters en -monden schoon, vervang filters ten gepaste tijde en laat het buizensysteem iedere twee jaar schoonmaken door de installateur.


Lucht reinigen met toestellen?

Ionisatoren worden aangeprezen omdat ze de lucht zouden zuiveren. Is dat zo?
Het toestel zorgt voor een vermindering van stofdeeltjes, bacteriën, schimmels en allergenen in de ruimte waar het toestel staat. Het heeft echter ook nadelen want het zorgt voor een toename van gasvormige bestanddelen in de lucht. Bovendien produceren deze toestellen ozon. Een gas dat de luchtwegen irriteert. Gebruik van ionisatoren wordt dan ook afgeraden. De ruimtes ventileren geeft een beter resultaat. 


Klus gezond

 • Verlucht minstens een maand extra na gebruik van nieuwe materialen, verven of producten.
 • Kies voor verven op waterbasis.
 • Laat na afloop van de schilderwerken de potten verf en lak niet openstaan. Sluit ze goed af en bewaar ze samen met gebruikte borstels en andere toebehoren buiten je woning.
 • Gebruik bij het plaatsen van vloerbedekking zoveel mogelijk kliksystemen, schroeven of spijkers en vermijd lijmen.
 • Lees de gebruiksaanwijzingen van producten en volg ze op. Draag de beschermingsmiddelen (masker, handschoenen, …) die vermeld worden.


Verbouw gezond

Haal vast asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld asbestplaten, voorzichtig weg zodat asbestvezels niet in de lucht vrijkomen. Op www.asbestinfo.be vind je hoe je asbest kan herkennen en veilig kan verwijderen.
Op www.bouwgezond.be vind je informatie over ventilatiesystemen, gezonde bouwmaterialen,…