Over ons

Over de medisch milieukundigen

Wie zijn de medisch milieukundigen?

De medisch milieukundigen (MMK's) zijn medewerkers van het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo). Ze informeren sinds 2004 over het thema gezondheid en milieu. De contactgegevens van de mmk's vind je hier.

Wat doen de medisch milieukundigen?

De medisch milieukundigen ondersteunen onder meer gemeentelijke ambtenaren en beleidsmakers, huisartsen en lokale organisaties met inhoudelijk advies, materialen en methodieken over gezondheid en milieu. Inwoners van een gemeente kunnen met hun vragen over gezondheid en milieu bij hun huisarts of lokale ambtenaar, en als nodig, ook bij de medisch milieukundige van hun regio terecht.

Alle vragen over de invloed van het binnen- of buitenmilieu op de gezondheid worden door hen behandeld.  Het is bovendien hun taak om knelpunten op het vlak van gezondheid en milieu te signaleren. 

Bij gezondheidsklachten die  mogelijk door een ongezond binnenmilieu worden veroorzaakt, kan de medisch milieukundige een woningonderzoek uitvoeren. Alle info over de woningonderzoeken kan je hier terugvinden.

De medisch milieukundigen van de logo’s worden ondersteund door de stafmedewerker gezondheid en milieu van het VIGeZ.

Over het VIGeZ

Wat is het VIGeZ?

Het VIGeZ staat voor het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Het is een door de overheid erkend expertisecentrum dat strategieën, advies, methodieken en ondersteuning aan gezondheidswerkers en professionals levert.

Wat doet het VIGeZ?

Het VIGeZ vervult een scharnierfunctie tussen theorie en praktijk van gezondheidspromotie. Het levert bruikbare methodieken voor de professionele gezondheidswerker. Het VIGeZ staat voor een kwaliteitsvolle en objectieve inhoud. Het VIGeZ werkt nauw samen met de Logo’s en ondersteunt daarmee de lokale werking rond de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en het thema gezondheid en milieu.

De stafmedewerker gezondheid en milieu van het VIGeZ heeft verscheidene taken:

  • De werking van de medisch milieukundigen coördineren en stimuleren.

  • Signalen van de medisch milieukundigen bundelen en overbrengen.

  • Strategische visie opbouwen en het Vlaams netwerk gezondheid en milieu uitbouwen.

  • Opbouwen van een strategische visie en uitbouwen van een Vlaams netwerk rond gezondheid en milieu.

  • In samenwerking met de medisch milieukundigen methodieken ontwikkelen die lokaal in de praktijk kunnen gebracht worden.

Meer informatie vind je op www.vigez.be.

Over het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk

Wie behoort tot het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk? 

Het Medisch Milieukundig Netwerk in Vlaanderen bestaat dankzij de samenwerking van verschillende partners: de medisch milieukundigen bij de Logo’s, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (dienst Milieu & Gezondheid), het VIGeZ en het Steunpunt Milieu en Gezondheid

Wat doet het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk?

Het netwerk wil gezondheidsproblemen ten gevolge van een verontreinigd leefmilieu mee voorkomen en potentiële bedreigingen in het leefmilieu voor de volksgezondheid tijdig opsporen. Het netwerk streeft ook naar een volwaardige participatie van alle ‘gezondheids- en milieuspelers’, zowel op lokaal als op Vlaams niveau.

Geschiedenis van het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk

Eind jaren negentig kwam het thema ‘gezondheid en milieu’ uitgebreid in de media (door de dioxinecrisis en de huisvuilverbrandingsovens in Wilrijk en Sint-Niklaas). In opdracht van de overheid werd toen een eerste onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen gezondheid en milieu. De nood om een nieuwe discipline, de medische milieukunde, in het leven te roepen werd duidelijk voelbaar. In 2004 was het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk een feit. 

Meer informatie vind je op www.medischmilieukundignetwerk.be.

Over het Logo

Wat is het Logo?

Logo staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg. Er zijn 15 Logo’s waarvan 14 Logo’s in het Vlaamse Gewest en één Logo in het Brusselse Gewest. Logo Brussel heeft geen medisch milieukundige in dienst.

Meer informatie vind je op www.zorg-en-gezondheid.be. 

Wat doet het Logo?

Het Logo is een netwerkorganisatie rond preventieve gezondheid. Het werkt aan de realisatie van de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en aan het thema gezondheid en milieu. Ze brengen lokale partners zoals gemeente- en OCMW-besturen, huisartsenkringen, gezondheidsorganisaties, socioculturele organisaties en welzijnsorganisaties en deskundigen samen. In overleg met en op maat van de lokale partner worden acties op een wetenschappelijk gefundeerde en projectmatige wijze uitgedragen naar de verschillende doelgroepen.

Meer informatie vind je op www.vlaamselogos.be.