Actieweek Gezond Binnen 2016: acties rond passief roken

Actieweek Gezond Binnen 2016: acties rond passief roken

VIGeZ, de Vlaamse Logo's, Zorg en Gezondheid en Kom op tegen Kanker slaan de handen in elkaar:

  • Van 14 tot 18 november 2016 vindt de actieweek 'Gezond Binnen' opnieuw plaats: "Woon gezond, samen naar een rookvrij huis!"
  • De actieweek loopt samen met de campagne "Binnen roken is nooit oké" van Kom op tegen Kanker. Deze loopt van 14 tot 27 november.


 


Passief roken of meeroken
Passief roken is in Vlaanderen de belangrijkste milieufactor in huis voor het verlies van gezonde levensjaren. In Vlaanderen zitten 68.000 kinderen nog elke dag in de tabaksrook. Hierdoor hebben ze meer kans om ziek te worden. Veel ouders weten dat meeroken ongezond is en nemen al maatregelen. Alleen zijn er heel wat misverstanden. Zo is roken onder de dampkap of aan het open raam geen oplossing. De schadelijke rookdeeltjes verspreiden zich toch nog in huis zonder dat je er iets van merkt: in de lucht, op de meubels, het speelgoed. Enkel nooit binnen roken helpt kinderen beschermen tegen meeroken.


Wil je acties organiseren rond gezond binnenmilieu, maar een ander thema dan passief roken? Neem dan hier een kijkje.