Educatief Pakket Luchtkwaliteit

Educatief Pakket Luchtkwaliteit

Het educatief pakket luchtkwaliteit leert je de onzichtbare problematiek rond luchtverontreiniging op een begrijpbare manier aan kinderen uit te leggen. 

Zo kan het pakket gebruikt worden om kinderen te motiveren om initiatief te nemen op het vlak van luchtverontreiniging en de broodnodige gedragswijziging.

Het educatief pakket wordt ondersteund door twee leuke hoofdpersonages, Thomas en Lisa.
Dit pakket zit dan ook vol proefjes, spelletjes en doe-opdrachten. Alle lessen zijn afgetoetst aan de eindtermen voor het schooljaar 2016 - 2017.


Meer info.