Gezond (t)huis

Gezond (t)huis

Tijdens een interactieve rondleiding in een woning worden de bezoekers bewust gemaakt van een aantal gezondheidsrisico’s die gelinkt zijn aan het binnenmilieu van een woning (ventilatie en verluchting, vocht en schimmel, CO-gevaar, huisstofmijt, schoonmaakmiddelen,…). Ook andere thema’s zoals valpreventie of energie kunnen aan bod komen. Een leegstaand huis wordt ingericht in samenwerking met de verschillende partners. De rondleidingen gebeuren bij voorkeur via vrijwilligers.

Intermediaire doelgroep of lokale partner(s)

Woonwinkels, huisvestingsdiensten, ocmw, thuiszorg, maatschappelijk werkers, wijkgezondheidscentra,...

Doelstellingen

1) Mensen doen beseffen dat er gezondheidsrisico’s kunnen verbonden zijn aan een ongezonde woning.
2) Mensen die gezondheidsrisico’s leren herkennen.
3) Mensen tips aanreiken om de gezondheidsrisico’s in hun eigen woning te verkleinen of weg te nemen.

Materialen en werkvormen

Van de organisator wordt verwacht dat hij een woning ter beschikking stelt en inricht met 'huisraad' zoals een zetel, tapijt, ... Het Logo zorgt voor extra informatiefiches en voor het specifieke materiaal dat nodig is voor de rondleiding. De organisator zorgt voor de bekendmaking van het initiatief bij de doelgroep (drukwerk, mailings, ...). Het Logo kan voorzien in voorbeelden van anderen. De organisator zoekt mee vrijwilligers en betaalt hen eventueel een vrijwilligersvergoeding. Het Logo heeft ervaring in het zoeken van vrijwilligers. Het is aan te raden om minstens zes maanden op voorhand te starten met de uitwerking van het project. De bekendmaking gebeurt best 1 à 2 maanden op voorhand zodat organisaties voldoende tijd hebben om een rondleiding in te plannen.

Looptijd van de demonstratiewoning: minimum 2 weken, ideaal 1 à 2 maanden.
We verkiezen dat de actie breder wordt getrokken door bijvoorbeeld tegelijkertijd ook andere interventies rond gezond wonen op te zetten: banners in gemeentehuis, artikel in het gemeenteblad, infobrochures bij onthaal, spel gezondheidsstraat 13, elektrokoffer...

Kostprijs

De projectmaterialen worden gratis aangeboden. Bij samenwerking met een kringwinkel kan vaak ook de rest van de inrichting kosteloos gebeuren. Kosten verbonden aan de woning: eventueel huur, schoonmaakkosten, elektriciteit en water. Indien er wordt gewerkt met vrijwilligers die rondleidingen geven, wordt soms een vrijwilligersvergoeding gevraagd. Drukkosten. Catering (bij opening + drankje voor bezoekers). Technische ondersteuning (transport, inrichting, e.d.).


Praktische informatie

Neem contact op met de medisch milieukundige van het logo van je regio.