Gezond binnenmilieu in de kinderopvang

Gezond binnenmilieu in de kinderopvang

In 2008 heeft de overheid een onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe (on)gezond de (binnen)omgeving is waar onze kinderen zijn. Hiervoor werden er een 600-tal crèches bevraagd en in 25 crèches werden ook metingen uitgevoerd.

Het doel van het onderzoek was het verzamelen van gegevens over de verschillende vormen van binnenhuisvervuiling en deze te kunnen vermijden. Voor dit onderzoek werd samengewerkt met Kind & Gezin, ONE en DKF.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek werkte Kind & Gezin in samenwerking met de Logo’s een workshop uit.
Het Logo geeft aan de hand van een PowerPoint en Toolbox een interactieve infosessie aan het personeel van kinderdagverblijven om hen te informeren over het belang van de kwaliteit van het binnenmilieu. Er wordt ingegaan op concrete tips om de kinderopvang gezonder te maken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over huisstofmijt, schimmel, loodverf, loden waterleidingen, CO,...  De meeste tips kosten weinig, maar kunnen de gezondheid van de kindjes sterk verbeteren of beschermen. De deelnemers krijgen nadien ook wat materialen mee om aan de slag te gaan.

Intermediaire doelgroep of lokale partner(s)

Personeel kinderdagverblijven en onthaalouders.

Materialen en werkvormen

Een interactieve workshop, een toolbox met informatiefiches, een CO2-meter en een kalender.

Duur

De workshop “Gezond Binnen, Klein Beginnen " duurt 2 uur en wordt door Kind & Gezin erkend als vorming. Een aanwezigheidsattest is beschikbaar op aanvraag.

Kostprijs

Vraag de kostprijs na bij de medisch milieukundige van het logo van je regio.  Niet in Brussel mogelijk.

Toolbox

Naast de vorming werd er ook een toolbox ontwikkeld. Het doel van deze toolbox is om als kinderopvang zelf een evaluatie van de kwaliteit van het binnenmilieu te doen.

De toolbox omvat:

 • een meettoestel voor de temperatuur en de relatieve vochtigheid
 • een meettoestel voor de CO2-concentratie
 • een bundel met:
  • handleiding voor gebruik van de 2 meettoestellen
  • thematische fiches met extra informatie en enkele praktische raadgevingen
  • een controlelijst van te nemen acties (to do’s)
  • een vragenlijst en de verklarende gids die werd gebruikt voor het onderzoeksproject

Om de toolbox te ontlenen, neem je best contact op met de medisch milieukundige van het logo van je regio. Niet mogelijk in Brussel.

Infofiches


Ga aan de slag in de kinderopvang met onderstaande infofiches! De infofiches zijn te vinden in de toolbox wanneer je die ontleent.