Infosessie Gezond Onderweg

Infosessie Gezond Onderweg

Het lokale mobiliteitsbeleid heeft een invloed op onze gezondheid. De medisch milieukundigen van de Logo’s staan klaar om lokale besturen, adviesraden en organisaties beter te informeren over de gezondheidseffecten van verkeer via

Ben je als adviesraad of gemeentebestuur geïnteresseerd in een bezoek van de medisch milieukundige? Neem dan contact op.